Produktion

Anläggningens kapacitet

Förbehandling

Logistiktjänster

Produktion

Viskapartner utför pulverlackering på metalliska komponenter.

 

Vår stora flexibilitet gör att vi lätt kan ställa om processen.

 

Vi erbjuder även lagerhållning för succesiva avrop till våra kunder och detta är en mycket uppskattad service.

 

· Korta och långa serier

· Höga krav på kvalitet och finish

· Hög flexibilitet

· Korta leveranstider

Anläggningens kapacitet:

· Max godslängd ca: 2,1 m

· Max godshöjd ca: 1,0 m

· Max godsbredd ca: 0,5 m

Förbehandling

För att uppnå bästa resultat vid pulverlack krävs att ytorna är rena från olja, oxider samt rester som kan uppstå vid tillverkning.

 

Viskapartner erbjuder rengöring i form av alkalisk tvätt, sköljning och torkning.

 

Vi kan också förbehandla dina detaljer för att erhålla ett effektivt korrosionsskydd.

 

Vi använder oss av:

· Järnfosfatering

· Oxsilanbehandling

Logistiktjänster

· Lagerläggning för successiva avrop

 

· Monteringsarbeten som är relaterade till  lackeringsuppdragen

Textilvägen 1, 515 32 Viskafors, Telefon: 033-29 81 00 Copyright ©. All rights reserved.